Transformare Digitală și CDI

Învățământul superior și cercetarea se confruntă cu o serie de probleme fundamentale nerezolvate și care ar trebuie să vizeze excelența în formarea și integrarea profesională a absolvenților, precum și excelența în cercetarea de bază și în inovare.
 • Locuri de muncă, șomaj, securitate profesională
 • Creșterea mobilității forței de muncă
 • Șomajul este o realitate și trebuie tratat cu mare atenție și în mod constructiv și eficace
 • Există în câmpul muncii categorii de persoane active care nu pot beneficia de ajutorul de șomaj – lucrătorii „la negru”, artizanii, comercianții independenți, antreprenorii, profesiunile liberale, agricultorii etc.
Învățământul superior de stat trebuie să se adapteze continuu nevoilor actuale și viitoare și să propună proiecte și programe de învățământ și de cercetare în funcție de nevoile societății și economiei. Universitățile trebuie să fie racordate la programele de cercetare și de inovare, această importantă resursă trebuind să lucreze pentru dezvoltarea țării.

Trei universități din România în topul celor mai bune universități din Europa

 • Acest obiectiv se va realiza printr-un program de dezvoltare ce prevede, în mare, coagularea voluntară și concentrarea a tot ce are mai bun învățământul superior românesc, precum și cuplarea la cele mai performante institute de cercetare din țară.

Consolidarea autonomiei universitare

 • Universitățile vor beneficia de o mai mare suplețe în aplicarea acestei autonomii putând astfel să se adapteze mai bine nevoilor sociale și economice locale și să facă mai bine față concurenței internaționale. Vom da universităților libertatea totală de a-și recruta cadrele didactice și cercetătorii în concordanță cu nevoile concrete proprii și cu standardele internaționale de calitate și de independență.
 • Recrutarea managerilor instituțiilor de cercetare și de învățământ superior se va face în concordanță cu normele europene. Comisiile de selecție vor fi alcătuite în majoritate de personalități exterioare, pentru a garanta obiectivitatea.

Finanțarea universităților

 • Sursele de finanțare pentru universități trebuie diversificate, astfel:
  • prin crearea de filiale universitare care să dezvolte activități aducătoare de profit (de cercetare, de producție și comerciale) și care să permită valorificarea rezultatelor cercetării și activităților practice ale studenților;
  • prin accesarea fondurilor europene;
  • prin parteneriate public-private;
  • prin împrumuturi bancare.
 • Statul își va asuma responsabilitățile privind cofinanțarea învățământului superior și cercetării atribuind resurse financiare de la buget pe baze contractuale, în baza următoarelor criterii:
  • importanța socială și economică a instituției;
  • calitatea învățământului reflectată direct prin gradul de inserție profesională a absolvenților;
   o capacitatea de cofinanțare a proiectelor prin accesarea fondurilor europene și private;
  • performanțele obținute în cercetare;
  • politica patrimonială a instituției.
 • Statul va asigura sprijin financiar direct studenților universităților de stat, astfel:
  • prin acordarea burselor de merit si de performanță, a burselor sociale care să acopere cheltuielile legate de studii – manuale, calculator, acces la internet etc., în baza unor criterii clare și corecte;
  • prin acordarea unei burse de merit, pe toată durata studiilor universitare, tuturor tinerilor care au obținut cel puțin media generală nouă la bacalaureat;
  • prin asigurarea gratuită a cazării, hrănirii și transportului urban pe toată perioada anului de studiu.
 • Pentru a veni în sprijinul tinerilor în alegerea celei mai potrivite căi de urmat în învățământul superior, universitățile de stat și private sunt obligate să publice anual rata de reușită a absolvenților săi și gradul de inserție profesională, în specialitatea facultății pe care au absolvit-o.
 • Vom sprijini cu prioritate formarea de specialiști în profesiile necesare punerii în practică a programelor de dezvoltare a țării în special din domeniile sănătate, învățământ, energie, tehnologii înalte, IT, construcții, transporturi, agricultură, turism și mediu.

Cercetarea, o prioritate națională

 • Vom încuraja prin toate pârghiile aflate la dispoziție cercetarea fundamentală și vom sprijini toate eforturile în materie de inovare. Inovarea este cheia creșterii competitivității și dezvoltării, este o pârghie importantă în crearea de noi locuri de muncă și implicit de plus-valoare.
 • Vom finanța cu prioritate programe de cercetare ce pot aduce rezultate importante și beneficii concrete și care vizează obiectivele principale și imediate de dezvoltare economică și socială a țării.
 • Vom dezvolta parteneriate cu întreprinderi de stat și private care vor sprijini programe de cercetare și vom acorda sprijin financiar cercetătorilor cu inițiative antreprenoriale, pentru a-și pune în valoare rezultatele cercetării.
 • Cadrele universitare și cercetătorii vor fi retribuiți în raport cu valoarea și importanța socială și economică a muncii lor și vor primi în plus beneficii importante în raport cu rezultatele proiectelor de cercetare la care lucrează.

Resurse Descărcabile

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate