Securitate și Apărare Națională

Securitatea națională presupune asigurarea independenței, integrității teritoriale, apărarea intereselor țării, descurajarea oricărei intervenții și tendințe de a impune deciziile altor puteri, asigurarea siguranței, confortului general și stării de bine a românilor.

 • Redefinirea și reorganizarea CSAȚ
 • Reformarea serviciilor de informații și a celor speciale
 • Consolidarea continuă a structurilor din domeniul Apărării, element central al Securității naționale
 • Reforma în Poliție și Jandarmerie, condiție necesară pentru a stopa creșterea infracționalității sub toate formele ei
 • Poliția și Jandarmeria au devenit tot mai reactive lipsindu-le tot mai mult pârghiile prevenției
 • Controlul frontierelor externe este o componentă importantă a Securității Naționale ce trebuie să-și sporească eficacitatea pentru lupta împotriva terorismului și pentru prevenirea infracționalității specifice cum ar fi migrația ilegală, traficul de persoane, traficul de droguri, contrabanda etc.
 • România se poate dezvolta și poate asigura cetățenilor săi condiții de viață și de dezvoltare, un nivel de trai corespunzător, numai dacă este lipsită de grijile amenințărilor externe și interne la adresa stabilității sale, a suveranității, a democrației, libertăților individuale și colective, a ordinii și liniștii publice.
 • Securitatea națională se sprijină pe bărbații și femeile care au ales să-și pună viața în serviciul patriei și al concetățenilor lor.
 • Forțele armate ale României reprezintă componenta principală a acestui sistem de securitate și sunt reprezentate de militarii țării din cadrul Ministerului Apărării Naționale, dar și din celelalte ministere și servicii. Militarii reprezintă categoria socio-profesională care își asumă nobila misiune de a apăra integritatea teritorială a țării, pacea și românii, „chiar cu prețul vieții” față de toate tipurile de amenințări și agresiuni. Când îți arde casa chemi pompierii militari, când îți arde țara chemi Armata.

Redefinirea și reorganizarea CSAȚ

 • Avem în vedere ca în cadrul reformei constituționale si legislative să redefinim locul și rolul instituțional al CSAȚ, redenumit Consiliul Suprem de Securitate Națională – CSSN, să stabilim componența și atribuțiile constituționale în vederea adaptării la noile tipuri de amenințări și creșterii eficienței și vitezei de reacție în situații de criză.
 • Trebuie creat pe lângă CSSN un stat major care să asigure planificarea unor operații de securitate care presupun folosirea forțelor și mijloacelor aparținând Apărării, Internelor, Serviciilor și la nevoie și a altor ministere, cum ar fi Transporturile, Sănătatea, Industria.

Reformarea serviciilor de informații și a celor speciale

 • Vom iniția analize urmate de măsuri legislative clare care să stabilească misiunile, competențele și domeniile de acțiune, să elimine suprapunerile și interferențele, dar să permită o cooperare eficientă, coordonată de la nivelul CSSN.

Consolidarea continuă a structurilor din domeniul Apărării, element central al Securității naționale

 • Vom asigura bugetul anual necesar modernizării Armatei, finanțării programelor de dotare cu armament performant și tehnică militară modernă, asigurării costurilor de operare și de personal prin:
  • permanentizarea alocării procentului de 2% din PIB pentru Apărare și creșterea acestuia cu încă 0,5 – 1% în situații speciale generate de anumite amenințări, altele decât cele specifice stării de asediu și de război;
  • veniturile Ministerului Apărării Naționale provenite din activități economice proprii, închirieri de bunuri imobile, valorificări de tehnică și armament scos din uz etc. vor rămâne la dispoziția acestuia.
 • Vom aplica un program dinamic de modernizare care să permită creșterea capacității operative a comandamentelor, unităților și marilor unități, creșterea capacității de descurajare și de reacție, interoperabilitatea completă cu structurile militare ale aliaților și nu în ultimul rând asigurarea personalului condiții optime de instruire și condiții de muncă și de viață corespunzătoare, astfel:
  • vom restructura structurile de comandament și unitățile în conformitate cu evoluția situației politico-militare, pentru adaptarea permanentă la noile tipuri de amenințări și pentru a întări capacitatea de reacție la orice tip de amenințare;
  • vom urgenta punerea în practică a programelor de înzestrare, în primă urgență fiind cele destinate asigurării cu tehnică blindată cu capacitate mare de lovire și deplasare în orice condiții, mijloace de protecție aeriană (avioane de luptă multirol, sisteme de rachete antiaeriene), nave noi cu capacități de luptă anti-navă, anti-aeriană și anti-submarin, rachete navale, elicoptere de atac, de transport și navale;
  • vom înființa unități de geniu și construcții, uniform repartizate în teritoriu, pentru a putea interveni în sprijinul populației în situații de urgență, dar și pentru a asigura capacități necesare intervenției oportune pentru întreținerea sau punerea în stare de folosință a unor elemente de infrastructură strategice, cum ar fi căi rutiere, căi ferate, poduri, viaducte, infrastructură portuară, aero-portuară etc.;
  • vom adapta toate formele de învățământ militar și de formare profesională astfel încât să asigure o pregătire de bază temeinică și în concordanță cu cerințele funcțiilor, dar și calificări care să permită, atât cadrelor cât și militarilor profesioniști, la trecerea în rezervă, încadrarea în profesii civile;
  • vom înființa serviciu militar în termen voluntar care va asigura tinerilor aflați la începutul vieții profesionale și care își doresc, pentru o perioadă limitată de timp, instruire militară, posibilitatea de a urma gratuit diferite forme de calificare profesională recunoscute și în mediul civil (șofer, conductor utilaje și mașini grele, constructor, instalator, electrician, bucătar etc.), beneficiind în același timp și de soldă (cel puțin la nivelul salariului minim pe economie), echipament, hrană și cazare gratuite, iar la sfârșitul acestei perioade, aceștia putând opta să devină militari profesioniști, să urmeze o formă de învățământ militar pentru a deveni cadre active sau să treacă în rezervă;
  • vom asigura creșterea continuă a soldelor și pensiilor tuturor categoriilor de militari astfel încât să le asigurăm lor și familiilor lor liniștea necesară și nivelul de trai meritat.

Reforma în Poliție și Jandarmerie, condiție necesară pentru a stopa creșterea infracționalității sub toate formele ei

 • Numai cu aceste instituții reformate, profesionalizate, aflate aproape de cetățeni și prezente peste tot pe teren se poate lupta eficient împotriva delincvenței și îmbunătăți relațiile cu populația, redând acesteia încrederea și sentimentul de siguranță.
 • În acest sens vom acționa pentru asigurarea numărului optim de polițiști și jandarmi prin măsuri concrete privind recrutarea, școlarizarea și pregătirea profesională, precum și asigurarea unui parcurs în carieră corect și motivant. Aceștia vor fi tot mai bine echipați și dotați cu mijloace de intervenție și vor beneficia, ca și militarii, de creșteri salariale și de pensii de serviciu în conformitate cu importanța socială a muncii lor.

Poliția și Jandarmeria au devenit tot mai reactive lipsindu-le tot mai mult pârghiile prevenției

 • Vom regândi misiunile și metodele de acțiune ale Poliției și Jandarmeriei în sensul „basculării” centrului de greutate dinspre reacție-intervenție către prevenție.
 • Vom acorda, prin lege, Jandarmeriei atribuții de poliție judiciară și-i vom asigura pregătirea corespunzătoare astfel încât să poată acționa independent, în baza principiului competenței profesionale și competenței teritoriale, la decizia procurorului de caz, pentru instrumentarea unor dosare penale.
 • Vom stabili reguli noi și proceduri simplificate care să diminueze birocrația și să asigure cât mai mult prezența polițiștilor și jandarmilor în stradă.
  Poliția și Jandarmeria vor deveni tot mai prezente pe teren, mai integrate în comunități, cu capacitate mai mare de intervenție preventivă în rezolvarea problemelor de proximitate.
 • Vom întări rolul polițistului de proximitate (cunoscut sub denumirea de sectorist), cel care asigură apropierea și stabilirea unor legături cu cetățenii în scopul promovării active a ordinii și legalității.

Poliția rutieră se dovedește a fi tot mai neputincioasă în fața infracționalității din trafic ce se soldează din păcate cu multe victime și pagube materiale ridicate

 • Înăsprirea legislației prin creșterea cuantumului amenzilor nu este singura soluție. De regulă, infractorii au bani suficienți și nu le pasă. Trebuie folosite pârghiile prevenției și în acest caz.
 • Vom asigura supravegherea totală și continuă a traficului în localități și pe drumurile publice din afara lor cu ajutorul instalațiilor video fixe și cu ajutorul echipajelor aflate în patrulare astfel încât să se poată interveni oportun pentru stoparea tendințelor de încălcare a legii și de aplicare imediată a sancțiunilor, dacă o infracțiune sau o contravenție s-a produs.

Poliția și Jandarmeria trebuie să devină cu adevărat vârful de lance al luptei împotriva infracționalității economice și de mediu

 • Vom întreprinde măsuri concrete pentru stoparea distrugerii pădurilor și pentru protejarea mediului. Acolo unde situația scapă de sub control, unde capătă caracter de masă și unde apar adevărate acte de violență vom apela la forțe și mijloace militare de intervenție aparținând Ministerului Apărării, până la restabilirea stării de normalitate

Controlul frontierelor externe este o componentă importantă a Securității Naționale ce trebuie să-și sporească eficacitatea pentru lupta împotriva terorismului și pentru prevenirea infracționalității specifice cum ar fi migrația ilegală, traficul de persoane, traficul de droguri, contrabanda etc.

 • Aderarea României la Schengen, spațiul european fără frontiere, este un obiectiv politic prioritar și ar însemna nu numai integrarea deplină a României în UE, libera circulație a cetățenilor români și a mărfurilor, ci și asigurarea unui control mai eficient al frontierelor noastre externe devenite parte a frontierelor europene.
 • Vom concentra efortul pentru controlul frontierelor externe cu Ucraina, Republica Moldova și a celor maritime, asigurând forțele și mijloacele necesare.
  Vom înființa la Constanța Prefectura maritimă. Prefectul maritim, care este și comandantul Flotei din Forțele Navale, este reprezentantul unic al statului și garantul respectării suveranității și apărării intereselor țării pe mare, în zona mării teritoriale, în zona contiguă și în zona economică exclusivă a României, exercită toate competențele conferite de dreptul internațional statelor riverane, veghează asupra menținerii ordinii pe mare, respectării legilor și utilizării juste și armonioase a bogățiilor mării. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, prefectul maritim are la dispoziție toate forțele și mijloacele care aparțin statului și care acționează pe mare.

Resurse Descărcabile

Leave Your Comment

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate