Sănătate Publică și Bunăstare

Nu putem vorbi de dezvoltare economică și socială în țara noastră fără a gândi o reformă a sistemului sanitar care să aducă transformări radicale. Sănătatea constituie prioritatea numărul unu pentru toți românii.

 • O analiză profundă, împreună cu profesioniștii din sănătate, pentru a găsi cele mai eficiente măsuri de rezolvare
 • O analiză profundă, împreună cu profesioniștii din sănătate, pentru a găsi cele mai eficiente măsuri de rezolvare
 • Schimbare radicală în sistemul sanitar din România
 • Schimbare radicală în sistemul sanitar din România
 • Accesul nediscriminatoriu al românilor la sistemul de sănătate
 • Că ni se întâmplă nouă, copiilor, părinților sau apropiaților, la un moment dat fiecare dintre noi ajunge să se confrunte cu o boală sau cu un accident cu urmări mai mult sau mai puțin grave.
 • Din păcate, România se confruntă cu o situație dezastruoasă. Sistemul nostru de sănătate prezintă o serie de slăbiciuni și inegalități, cum ar fi:
  • o infrastructură sanitară învechită, redusă și neuniform repartizată în teritoriu;
  • personal medico-sanitar insuficient;
  • o populație tot mai îmbătrânită și bolnavă;
  • creșterea alarmantă a indicelui bolilor cronice, a cancerelor;
  • număr mare de accidente de muncă, de circulație, creșterea indicelui bolilor profesionale și a celor generate de condițiile de trai (poluare, alimentație, perturbatori endocrini etc.);
  • lipsa sau accesul limitat al populației la informațiile din domeniul sanitar (patologie, ofertă sanitară etc.);
  • probleme economice generate de costurile tot mai mari pe care românii trebuie să le suporte – asigurările de sănătate nu acoperă decât o parte din aceste costuri, anumite servicii medicale nu sunt accesibile asiguraților în timp util decât contra cost, cetățenii neinformați apelează prea des la automedicație și consum excesiv și necontrolat de medicamente și de suplimente alimentare etc.

O analiză profundă, împreună cu profesioniștii din sănătate, pentru a găsi cele mai eficiente măsuri de rezolvare

 • În acest sens, vom acționa pentru:
  • creșterea spectaculoasă a eficacității sistemului sanitar în România prin investiții masive si judicios eșalonate;
  • declanșarea unei adevărate revoluții în prevenție;
  • eliminarea inegalităților în sistemul de sănătate.

Aducerea sistemului de sănătate la un nivel acceptabil de funcționare, capabil să asigure întregii populații servicii cel puțin la nivelul mediu european

 • Acest lucru presupune investiții majore, judicios repartizate în timp și în teritoriu, în infrastructură, echipamente și aparatură medicală, în personal medico-sanitar și în programe de sănătate, astfel:
  • vor fi construite și dotate la standarde actuale toate cele opt spitale regionale promise de politicienii populiști ce au trecut pe la guvernare în ultimii ani;
  • spitalele generale județene, municipale și orășenești, precum și spitalele specializate vor face obiectul unui program eșalonat în timp de reabilitare (renovare sau reconstrucție, după caz, dotarea cu aparatură medicală și echipamente performante);
  • va fi dublat personalul medico-sanitar și auxiliar prin măsuri necesare opririi exodului medical – condiții de muncă, salarizare, pregătire profesională, carieră;
  • medicina de familie va fi așezată la baza sistemului de sănătate prin: debirocratizarea medicinei de familie; acordarea unor indemnizații pentru medicii de familie care își desfășoară activitatea și locuiesc în zonele rurale, izolate, pentru vizitele la domiciliul bolnavilor, pentru activități de informare/educație sanitară în comunitate și în școli; cabinete medicale și locuințe puse la dispoziție în mod gratuit în fiecare localitate rurală din țară;
  • aplicarea unor programe naționale de sănătate menite să amelioreze simțitor incidența bolilor cardiovasculare, cancerelor, hepatitelor etc. – tratamentele acestor boli vor fi 100% decontate;
  • decontarea totală a costurilor transplanturilor de organe făcute în țară;
  • tratamentele oftalmologice, ORL, dar și ochelarii de vedere și protezele auditive vor fi gratuite;
  • tratamentele stomatologice pentru copii și pensionari, gratuite;
  • implementarea graduală, pe specialități, a telemedicinii, cu acces gratuit pentru toți cetățenii.

Schimbare radicală în sistemul sanitar din România

 • În prezent sistemul nostru de sănătate se bazează în principal pe intervențiile curative aplicate după declanșarea bolii sau producerea accidentului. Modernizarea sistemului sanitar presupune însă investiții în medicina preventivă. Prevenire înseamnă informare, conștientizarea riscurilor și anticipare; înseamnă și întărirea relației între omul sănătos și medic. Dincolo de starea de bine a oamenilor, medicina preventivă va aduce si o scădere importantă a presiunii pe medicina curativă și va genera reduceri importante ale costurilor din sistemul de sănătate. Vom adopta următoarele măsuri concrete:
  • decontare tuturor activităților cu caracter preventiv desfășurate de personalul medical, de medicii rezidenți și de studenții în medicină în școli, întreprinderi și comunități izolate;
  • finanțarea și punerea în aplicare a programelor naționale de prevenire a bolilor care să ducă la reducerea incidenței bolilor cardiovasculare, cancerelor și bolilor hepatice;
  • finanțarea temelor de cercetare privind factorii cu un nivel ridicat de risc asupra sănătății populației (poluare, alimentație, stil de viață, alcool, tutun, expunere la substanțe toxice, periculoase etc.);
  • finanțarea corespunzătoare a activității de informare, formare și control în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;
  • finanțarea și organizarea la scară largă a cursurilor de formare a paramedicilor voluntari meniți să intervină, până la sosirea echipajelor de specialitate, pentru acordarea primului ajutor, oriunde e nevoie: pe stradă, la locul de muncă, în comunitate etc.;
  • perfecționarea continuă și repartizarea judicioasă în teritoriu a serviciilor de intervenție de urgență;
  • reorganizarea Direcțiilor de Sănătate Publică în vederea creșterii rolului lor în aplicarea medicinei preventive, da și pentru a-i spori capacitatea de reacție și competențele în cazul apariției unor situații de epidemie sau pandemie.

Accesul nediscriminatoriu al românilor la sistemul de sănătate

 • Din păcate, inegalitățile sunt adânci și sunt date de dificultățile de a găsi un spital, un medic cât mai aproape de domiciliu, de listele de așteptare pentru o programare la un laborator de analize, la un aparat CT sau RMN, la un medic specialist, precum și de costurile ridicate în raport cu posibilitățile financiare ale cetățenilor, din sistemul sanitar privat. De aceea sunt numeroase situațiile în care cei aflați în suferință sau cei ce vor să fie prevăzători renunță la a apela la aceste servicii medicale sau o fac când deja este prea târziu.
 • Ceea ce ne propunem noi este să ne batem să găsim soluții pentru a putea garanta tuturor românilor, printr-o mai bună disponibilitate și repartiție teritorială, accesul la servicii medicale de calitate, în condiții financiare rezonabile, inclusiv în sistemul privat. Acesta este și sensul tuturor măsurilor propuse pentru reforma sistemului de sănătate din România.

Resurse Descărcabile

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate