Cultură și Civilizație

Valorile culturale, tradițiile poporului român și simbolurile naționale sunt și vor fi sfinte pentru noi. Cultura ne definește ca națiune.

 • O nouă politică culturală
 • Dezvoltarea urbanistică a localităților
 • Rolul cultural, educativ și de susținere a actului de creație al instituțiilor publice de presă, care trebuie să crească exigențele editoriale, de imparțialitate și de calitate a informațiilor
 • Păstrarea și afirmarea identității culturale a românilor din străinătate, obiectiv fundamental al LUP
Cultura și limba română reprezintă cele mai importante și permanente valori ce ne definesc ca popor. Limba română este matricea culturii noastre multimilenare pentru că versul ne șoptește în limba română, piatra sculpturilor este însuflețită de cuvintele ce o descriu, cântecul, doina, dansul, strigătele vesele ce însoțesc jocurile copilăriei, toate înseamnă grai românesc. România își afirmă existența pe aceste meleaguri prin reperele sale istorice, lingvistice, culturale și religioase care îi conferă un caracter unic în Europa.
Din păcate, în ultimele decenii, cultura a lipsit prea mult din aria preocupărilor clasei politice și autorităților statului. În prezent, tot mai mulți români nu au acces la cultură nefiind suficient informați, încurajați și motivați, iar aici tinerele generații sunt cele mai vulnerabile. Indiferența autorităților este completată și de transformarea digitală a societății care, pe lângă efectele sale benefice, facilitând accesul la „creații” și informații haotice, cu valoare îndoielnică, vine și slăbește sectorul de creație și de presă afectând acest edificiu construit cu răbdare de-a lungul timpului pentru a susține creația artistică, valoarea și diversitatea culturală.

O nouă politică culturală

 • Vom da un nou impuls politicii culturale. Rolul statului și al autorităților locale este determinant pentru restabilirea valorilor pe care le vedem risipindu-se zi de zi.
 • Toți copiii trebuie să aibă acces la activitățile de educație artistică și culturală încă de la cea mai fragedă vârstă. Prin noile programe școlare vom asigura copiilor, încă de la grădiniță și ciclul primar, accesul la cultura literară, muzicală, istorică etc.
 • Bibliotecile publice, cele școlare și cele universitare vor fi deschise seara și duminica. Costurile de funcționare suplimentară a acestora, în afara celor 40 de ore săptămânale, vor fi integral suportate de stat.
 • Toți elevii de gimnaziu, școli profesionale, licee, studenții și tinerii salariați cu vârsta de până la 25 de ani vor putea beneficia, printr-o aplicație digitală, de o sumă de bani stabilită anual cu care pot plăti intrarea la muzee, teatre, cinematografe, concerte sau pot achiziționa cărți și muzică înregistrată.
 • Distribuitorii și platforma digitală care se vor ocupa de această aplicație vor participa la cofinanțarea programului.
 • Statul se va angaja să susțină financiar toate instituțiile culturale, dar și să întărească, în acest sens, rolul autorităților și colectivităților locale, al fundațiilor și asociațiilor, precum și al mediului privat.
 • Vom susține artiștii și actul lor de creație, popularizarea și manifestarea lor într-un spațiu cât mai larg subvenționând deplasările în țară și străinătate al trupelor de teatru, orchestrelor, ansamblurilor folclorice, expozițiilor etc.
 • Ne vom bate pentru ca artiștii, creatorii și producătorii români să fie remunerați la nivel european. Vom acționa pentru apărarea drepturilor de autor și eliminarea concurenței inechitabile manifestată în special în mediul on-line.
 • Toate siturile arheologice din țară vor fi supuse unor lucrări de conservare și de punere în valoare. Promovate corespunzător ele pot deveni și adevărate atracții turistice.
 • Vor fi deschise noi șantiere arheologice unde, în afara arheologilor, cercetătorilor și profesorilor, vor participa și voluntari, elevi și studenți.

Dezvoltarea urbanistică a localităților

 • Ne propunem lansarea unor programe de reabilitare și valorificare a clădirilor clasificate monumente de arhitectură prin care statul și autoritățile locale vor subvenționa lucrările de consolidare și de refacere a fațadelor, proprietarii trebuind să se ocupe de partea interioară și de întreținere. Aceste lucrări se vor face cu acordul proprietarului și în baza unui contract care să prevadă clar responsabilitățile părților. Clădirile clasificate monumente de arhitectură și/sau cu valoare istorică părăsite și lăsate deliberat să se degradeze vor fi trecute în proprietate publică prin confiscare sau expropriere, după caz, autoritățile publice obligându-se să treacă imediat la reabilitarea lor.
 • Pentru împiedicarea unei dezvoltări urbanistice haotice și pentru păstrarea elementelor de arhitectură specifice se vor impune, prin lege, un set minim necesar de reguli privind proiectarea și construirea clădirilor noi publice și private.
 • În fiecare localitate din țară, autoritățile locale vor fi obligate să ridice, acolo unde nu există deja, un monument dedicat eroilor din localitatea respectivă participanți la războiul de independență și la cele două războaie mondiale. Acolo unde este cazul vor fi ridicate și monumente închinate memoriei luptătorilor anticomuniști. Proiectele acestor monumente vor fi aprobate de o comisie de specialitate a Ministerului Culturii.

Rolul cultural, educativ și de susținere a actului de creație al instituțiilor publice de presă, care trebuie să crească exigențele editoriale, de imparțialitate și de calitate a informațiilor

 • Statul, prin instrumentele sale legale, va proteja independența editorială a presei.
 • Vom simplifica reglementările audiovizualului în ceea ce privește publicitatea, finanțarea și difuzarea pentru a ridica obstacolele ce frânează creșterea producției și difuzării audiovizuale, a trecerii către zona digitală, fără a afecta, în același timp, diversitatea culturală.
 • Prezentarea și promovarea patrimoniului cultural de o remarcabilă bogăție și diversitate va deveni un factor de dezvoltare economică și de atractivitate culturală. Cultura va fi și o sursă importantă de venituri și de locuri de muncă.

Păstrarea și afirmarea identității culturale a românilor din străinătate, obiectiv fundamental al LUP

 • Vom întreprinde toate acțiunile necesare pentru ca dorul de țară, de familie, rude, prieteni, de limba, credința și valorile tradiționale să rămână viu peste tot în lume unde trăiesc români.
 • Vom sprijini comunitățile de români din țările vecine, prin măsuri diplomatice și financiare, să aibă acces la învățământ în limba maternă, să se roage în biserici românești, să-și păstreze identitatea culturală și obiceiurile străbunilor lor.
 • Vom acorda burse de studiu tuturor tinerilor proveniți din comunitățile românești din străinătate care doresc să studieze în liceele și universitățile din țară.

Resurse Descărcabile

Leave Your Comment

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate