Ordine și Servicii Publice

România nu se poate dezvolta într-un ritm susținut fără a avea servicii publice bine organizate, cu capacități reale și care să acționeze eficient și adaptat nevoilor cetățenilor.

 • Îmbunătățirea accesibilității, reducerea birocrației și creșterea eficacității serviciilor publice
 • Competență și comportament exemplar al tuturor angajaților serviciilor publice în raport cu cetățenii
 • Probitate și transparență la încadrarea tuturor funcțiilor de conducere
 • Suplețe în gestionarea carierelor salariaților din domeniul public prin remunerare individualizată și prin promovarea mobilității cadrelor
 • Calitatea serviciilor publice și Protecția consumatorului

Românii au fost și sunt în continuare atașați de instituțiile publice în care continuă să creadă și de la care așteaptă sprijin, protecție, să pregătească un viitor mai bun, să repare inegalitățile și nedreptățile.
Știm de la bunicii și părinții noștri ce reprezentau pentru comunitate primarul, preotul, învățătorul, doctorul, chiar și perceptorul.

Toate serviciile publice, începând cu cele sanitare, școlare, fiscale, judecătorești etc., trebuie să treacă printr-un amplu proces de transformare ca să fie capabile să răspundă nevoilor cetățenilor și provocărilor zilelor noastre.

Îmbunătățirea accesibilității, reducerea birocrației și creșterea eficacității serviciilor publice

 • Românii trebuie să poată apela la serviciile publice indiferent de zona în care locuiesc, iar problemele lor trebuie rezolvate într-un timp rezonabil și bine determinat. În localitățile izolate, greu accesibile, periodic sau la cerere, se vor deplasa funcționarii publici pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor și pentru rezolvarea nevoilor lor în raport cu autoritățile statului.
 • Programul de lucru la ghișee se va modifica astfel încât să nu se suprapună în totalitate cu programul normal de lucru al majorității cetățenilor. Se va lucra, în anumite situații, inclusiv seara, sâmbăta și duminica.
 • Se vor desființa instituțiile care nu-și justifică existența, se va recurge la reașezarea numerică a efectivelor de funcționari pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și va fi reglementată o procedură de detașare, la nevoie și pe perioade determinate, a funcționarilor publici dintr-o instituție în alta, chiar și în afara ministerelor, pentru rezolvarea unor situații temporare și urgente.
 • Se vor face investițiile necesare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice și pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării tuturor activităților în cele mai bune condiții atât pentru cetățeni, cât și pentru funcționari.

Competență și comportament exemplar al tuturor angajaților serviciilor publice în raport cu cetățenii

 • Se va institui, prin lege, un cod etic al funcționarilor publici, încălcarea prevederilor acestuia atrăgând, în raport cu gravitatea consecințelor, sancțiuni disciplinare, contravenționale sau chiar penale.
 • Va fi creat un sistem eficace de pregătire profesională. Angajările și promovările se vor face prin concurs și numai în baza competențelor profesionale, civice și morale deținute.

Probitate și transparență la încadrarea tuturor funcțiilor de conducere

 • Trebuie depolitizate aceste numiri. Toate funcțiile de conducere, începând cu prefecții și terminând cu directorii de agenții și deconcentrate vor fi ocupate numai de specialiști, pe bază de concurs.
 • Datele privind eficacitatea și calitatea serviciilor publice vor fi publicate trimestrial folosind indicatori preciși (timpul mediu de rezolvare a unor dosare, cereri; numărul acestora etc.). Aceste date vor fi folosite și pentru identificarea și rezolvarea unor disfuncționalități concrete.

Suplețe în gestionarea carierelor salariaților din domeniul public prin remunerare individualizată și prin promovarea mobilității cadrelor

 • Vom elimina evoluția uniformă a salarizării personalului prin modificarea prevederilor populiste din Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reglementări care nu permit, în realitate, individualizarea remunerării personalului în funcție de importanța, valoarea și rezultatele muncii depuse.

Calitatea serviciilor publice și Protecția consumatorului

 • Vom îndeplini cerințele necesare unei bune guvernanțe printr-un proces de management corespunzător, asigurând diminuarea drastică a corupției și eficientizarea tuturor serviciilor oferite cetățenilor.
 • Consumatorul român trebuie educat și informat. În acest sens, vom implementa o politică națională de educație a populației în calitate de consumatori și beneficiari ai serviciilor oferite de instituțiile publice care să vizeze nu numai transmiterea unor informații, ci și introducerea unor atitudini și comportamente preventive și responsabile în relația cu furnizorii de servicii și produse pe piața românească

Resurse Descărcabile

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate