Agricultură și Industria Agro

Agricultura este și în inima identității noastre naționale: țăranii români au jucat întotdeauna un rol important în istoria noastră.

 • Program național de îmbunătățiri funciare
 • De la agricultura de subzistență a gospodăriilor țărănești la fermele familiale comerciale
 • Agricultură performantă și de precizie
 • Totuși, agricultura românească nu reușește să asigure suficientă hrană populației și să contribuie prin exporturi la echilibrarea balanței comerciale a țării
 • Finanțarea agriculturii și industriei alimentare
Diversitatea formelor de relief, calitatea solurilor, puterea de muncă, priceperea și abnegația agricultorilor români, cercetarea agricolă și tradiția industriei noastre alimentare fac din agricultură unul din sectoarele economiei noastre cu un potențial uriaș, din păcate insuficient exploatat. Agricultura reprezintă un important atu economic pentru țară. Este ramura economiei care trebuie să asigure siguranța alimentară a țării și care poate aduce profituri mari într-un timp scurt asigurând o creștere rapidă a PIB. Pentru asta trebuie intervenit rapid pentru a reglementa, sprijini și stabiliza producția agricolă și alimentară.

Program național de îmbunătățiri funciare

 • Terenurile agricole, calitatea solului reprezintă cea mai de preț resursă naturală de care țara noastră dispune. De milioane de ani pământul asigură hrana tuturor viețuitoarelor și o va face întotdeauna, având o capacitate de regenerare ce-l face inepuizabil. Însă trebuie, și este datoria noastră, să-l protejăm și să-l exploatăm cu înțelepciune.
 • Vom elabora și pune în practică, prin investiții realizate cu fonduri europene, de la buget și private, un program de îmbunătățiri funciare pe trei direcții principale:
  • asigurarea necesarului de apă pentru irigații din surse de suprafață (Dunăre, canale navigabile, lacuri, râuri) și din pânza de apă freatică, după caz;
  • protejarea solurilor prin realizarea terasamentelor, desecărilor, perdelelor forestiere îndiguirilor si regularizării cursurilor de ape;
  • redarea agriculturii a terenurilor în pantă și a celor degradate.
 • Vom revedea și vom adapta toată legislația aferentă și vom reforma Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare astfel încât să poată pune în practică acest program.
 • Urmare a acestor măsuri avem în vedere să asigurăm agricultorilor, în zonele predispuse la secetă, apă gratuită la punctele de livrare (prin canale magistrale și secundare). Acolo unde nu pot ajunge apele de suprafață, agricultorii vor fi încurajați și sprijiniți financiar să execute foraje pentru aducerea apei din pânza freatică la suprafață și folosirea ei pentru irigații.
 • Vom acorda sprijin financiar autorităților județene și locale pentru realizarea perdelelor forestiere în zone unde apare fenomenul de deșertificare și de eroziune a solului.
 • Vom identifica terenurile degradate, inundate sau inundabile, cele cu soluri sărăturate sau acide și, indiferent de forma de proprietate a acestora, vom finanța lucrările de ameliorare și de repunere în circuitul agricol. În aceleași condiții vom acționa și pentru îndiguirea, regularizarea cursurilor de apă și realizarea acumulărilor de apă necesare pentru irigații, dar și pentru prevenirea inundațiilor.
 • Vom restricționa prin lege scoaterea nejustificată a terenurilor agricole din circuitul agricol, precum și condițiile de înstrăinare.

De la agricultura de subzistență a gospodăriilor țărănești la fermele familiale comerciale

 • Ne angajăm să sprijinim sub toate formele dezvoltarea fermelor de familie pentru că acestea prezintă o mare importanță socială și economică bazându-se pe munca membrilor familiei, ajutând la păstrarea tradițiilor și a stilului de viață autentic românesc și contribuind la revitalizarea comerțului local.
 • Chiar dacă în prezent aceste ferme nu asigură performanțe economice ridicate, trebuie să ținem cont că ele totuși sunt exemple de integrare a producției agricole „de la sapă la farfurie” sau „de la furcă la furculiță”.
 • Vom căuta cele mai adecvate măsuri de sprijin din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru ca gospodăriile țărănești care asigură parțial necesarul de produse alimentare pentru familie și, din când în când, și pentru rudele sau prietenii de la oraș să devină ferme comerciale capabile să producă și să comercializeze direct sau prin rețelele de magazine produse agricole în stare proaspătă sau procesate după rețete tradiționale.

Agricultură performantă și de precizie

 • În privința aplicării tehnologiilor performante, a utilizării inputurilor necesare, folosirii de tractoare și mașini agricole performante, cu un randament ridicat și consum de combustibil redus, s-au făcut pași importanți și acest lucru a permis obținerea de producții agricole ridicate. Prin asigurarea irigațiilor aceste realizări vor deveni certitudine.
 • Exploatațiile agricole mari sunt cele care au la îndemână toate instrumentele necesare realizării unei agriculturi intensive, moderne și performante. Vom acorda tot sprijinul necesar pentru consolidarea acestora.
 • Fărâmițarea terenurilor agricole, ca urmare a unei concepții păguboase privind reforma agrară postcomunistă, ce a aruncat în aer și bruma de organizare pe care totuși CAP-urile și IAS-urile o reprezentau pentru agricultura românească, creează în continuare probleme pe care dorim să le rezolvăm. În primul rând trebuie finalizat programul de cadastru și carte funciară concomitent cu înlesnirea schimburilor de terenuri realizate în scopul comasării terenurilor agricole în vederea realizării exploatațiilor agricole mari

Totuși, agricultura românească nu reușește să asigure suficientă hrană populației și să contribuie prin exporturi la echilibrarea balanței comerciale a țării

 • Ne angajăm să sprijinim sub toate formele dezvoltarea fermelor de familie pentru că acestea prezintă o mare importanță socială și economică bazându-se pe munca membrilor familiei, ajutând la păstrarea tradițiilor și a stilului de viață autentic românesc și contribuind la revitalizarea comerțului local.
 • Chiar dacă în prezent aceste ferme nu asigură performanțe economice ridicate, trebuie să ținem cont că ele totuși sunt exemple de integrare a producției agricole „de la sapă la farfurie” sau „de la furcă la furculiță”.
 • Vom căuta cele mai adecvate măsuri de sprijin din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru ca gospodăriile țărănești care asigură parțial necesarul de produse alimentare pentru familie și, din când în când, și pentru rudele sau prietenii de la oraș să devină ferme comerciale capabile să producă și să comercializeze direct sau prin rețelele de magazine produse agricole în stare proaspătă sau procesate după rețete tradiționale.

De la agricultura de subzistență a gospodăriilor țărănești la fermele familiale comerciale

 • Vom descuraja, prin subvenții diferențiate, exporturile de cereale și vom încuraja marile exploatații agricole să-și integreze producția pentru adăugarea de plus-valoare prin realizarea de produse alimentare procesate.
 • Vom reabilita silozurile și spațiile de depozitare a cerealelor și vom acorda sprijin pentru construire altora noi.
 • Vom stopa definitiv aducerea în țară a legumelor și fructelor de o calitate îndoielnică și la prețuri de contrabandă și vom lua măsuri pentru reabilitarea sectoarelor de producție atât la legume și fructe cât și la carnea de porc și de pasăre.
 • O agricultură performantă este o agricultură care se modernizează continuu. Pentru aceasta vom asigura asistență în formarea profesională și perfecționarea continuă în actualele meserii de agricultor prin cursuri gratuite de formare și perfecționare profesională.
 • Vom încuraja producția tot mai liberă de pesticide prin măsuri de sprijin direct și prin încurajarea pieței pentru astfel de produse (ex. tichete de masă care decontează numai produse alimentare bio obținute din producții românești).

Finanțarea agriculturii și industriei alimentare

 • Înființarea unor exploatații agricole sau capacități de producție agro-alimentare, modernizarea acestora sau reluarea unui nou ciclu de producție necesită fonduri. În afara sprijinului financiar primit sub diferite forme și programe, cei mai mulți dintre fermieri au nevoie de capital de lucru. Anii agricoli mai puțini favorabili cu fenomene climatologice, cu boli și dăunători neprevăzuți care reduc producția și cresc costurile, precum și prețurile mici la produsele agricole fac ca de multe ori fermierii să se afle în imposibilitatea de a relua ciclul agricol fără sprijin.
 • Avem în vedere înființarea unei bănci de credit agricol cu capital majoritar de stat care să fie la dispoziția agriculturii și industriei alimentare românești prin acordarea de împrumuturi și credite și care totodată să asigure și culturile agricole la costuri accesibile.
 • Vom asigura finanțarea achiziției de terenuri agricole, de clădiri și instalații necesare demarării unor activități agricole si de industrie alimentară prin utilizarea unor instrumente financiare cum ar fi: leasing imobiliar, închiriere, cumpărare progresivă, credit ipotecar etc.
 • Vom acorda garanții și credite pentru:
  • asigurarea capitalului de lucru;
  • refinanțarea creditelor pentru capitalizare;
  • retehnologizarea industriei alimentare;
  • cofinanțarea programelor realizate cu fonduri europene.
 • Vom sprijini instalarea noilor fermieri (tineri, români reveniți din diaspora sau cei ce-și doresc reconversia profesională) prin acordarea unui împrumut, o singură dată, în valoare de maxim 60 000 de euro, în funcție de planul de afaceri prezentat și de calificările deținute, cu un termen de grație de doi ani.

Resurse Descărcabile

Leave Your Comment

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate