Educație Națională

Trebuie să afirmăm apăsat că educația este bătălia noastră principală, mai ales în condițiile degradării constante la care a fost supusă ani de-a rândul, în ultimele decenii.

 • Modernizarea educației
 • Programe școlare adaptate și eficiente​
 • Investiții în infrastructură
 • Investiții în personal
 • Investiții în elevi​
 • Ordinea și disciplina în școli

Educația reprezintă garanția că societatea noastră poate suferi transformări radicale bazate pe coeziune socială și prosperitate, acestea fiind direct influențate de școală, principalul loc unde se formează generațiile de tineri  chemați să ducă la îndeplinire toate obiectivele de dezvoltare a țării. În sistemul nostru educativ inegalitățile se adâncesc tot mai mult. Tot mai puțini elevi performanți și tot mai mulți care eșuează.

Astfel, diferențele sociale cresc, iar integrarea profesională a tinerilor, din ce în ce mai puțin pregătiți  profesional și pentru viață, este tot mai dificilă. Puținele măsuri luate nu au făcut decât să-i avantajeze pe cei privilegiați și să dea în continuare tot mai puține șanse celor dezavantajați. Astfel, analfabetismul, abandonul școlar  și analfabetismul funcțional au devenit fenomene tot mai îngrijorătoare. Șansele de reușită ale elevilor sunt din ce în ce mai mult legate de statutul social al părinților și de situația lor materială care le permite accesul la cursuri particulare, școli private, meditații etc..

Convinși fiind că școala reprezintă unul din stâlpii de susținere ai societății, că de aici, de pe băncile școlii pleacă tot ceea ce dă sens și consistență procesului de dezvoltare socială și economică a unei nații, suntem hotărâți să acționăm pe toate direcțiile și la toate nivelurile pentru realizarea unei adevărate reforme în educație.

Modernizarea educației

 • Sistemul nostru educațional trebuie să sufere rapid transformări importante care să permită, în raport cu provocările zilelor noastre și cele viitoare, fiecărui elev să se dezvolte într-o școală modernă și dedicată.
 • Reforma în educație pune în centrul său elevul, succesul și dezvoltarea acestuia. Acesta este obiectivul principal și cel care trebuie să justifice toate deciziile luate.
 • Dascălii care zilnic muncesc cu dedicație pentru reușita elevilor lor trebuie să se bucure de mai multă încredere și recunoștință din partea statului, a societății, a părinților și a elevilor.
 • Sistemul de educație trebuie să revină în atenția întregii societăți prin implicarea activă și eficientă a autorităților locale și centrale, dar și prin încurajarea implicării tot mai activă a părinților, a asociațiilor și a voluntarilor.

Programe școlare adaptate și eficiente

 • Trebuie stabilite, cu sprijinul profesioniștilor din domeniu, al asociațiilor și părinților, programe școlare care să însoțească elevul pe tot parcursul școlar, de la grădiniță până la absolvirea liceului sau școlii profesionale. Aceste programe, gândite cel puțin pentru un ciclu școlar complet, trebuie să asigure:
  • cunoștințe fundamentale privind scrisul, cititul, socotitul, viața și valorile sociale, buna purtare și respectul pentru semeni, pentru natură etc., în grădiniță și ciclul primar;
  • cunoștințe generale și orientative, în gimnaziu;
  • pregătire temeinică pentru inserție socială și profesională rapidă, în școlile profesionale și licee, sau pentru a urma studii post-liceale și superioare, în licee;
  • dublarea numărului de ore de educație fizică și sport la toate nivelurile.

Investiții în infrastructură

 • Vom construi noi creșe și grădinițe, le vom renova și moderniza pe celor existente astfel încât fiecare familie să aibă la dispoziție locuri pentru copii cât mai aproape de locuință.
 • Vom construi școli noi, le vom extinde și moderniza pe cele existente astfel încât, în final, în clasele primare să nu fie mai mult de 15 elevi, respectiv 25 în gimnaziu și liceu.
 • Fiecare școală va dispune de sală de sport, laborator de informatică și spații adecvate desfășurării studiului dirijat. Grupurile sanitare se vor afla în interiorul clădirilor destinate procesului de învățământ.
 • Grădinițele și școlile generale vor fi dotate cu spații corespunzătoare preparării și servirii unei mese calde gratuite tuturor elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar.

Investiții în personal

 • Salarizarea personalului didactic și auxiliar va ajunge la nivelul de salarizare din țările europene dezvoltate, în raport și cu creșterea performanțelor sistemului de educație ca urmare a măsurilor concrete implementate.
 • Pentru asigurarea sistemului de educație cu personal calificat și într-un număr suficient avem în vedere următoarele:
  • modernizarea sistemului de pregătire, calificare și perfecționare a cadrelor didactice;
  • reglementarea clară a parcursului în carieră al cadrelor didactice;
  • cadrele didactice care activează în localități rurale, izolate vor primi o indemnizație specială, vor avea dreptul gratuit la o locuință sau li se va deconta transportul cu mijloace de transport în comun sau proprii;
  • fiecare școală va dispune de serviciile unui psiholog și a unui responsabil cu ordinea și disciplina.

Investiții în elevi

 • Vom asigura învățământ obligatoriu de zece clase și învățământ de stat gratuit de 12 clase, asta însemnând:
  • prezență obligatorie a elevilor la cursuri și alte activități școlare specifice;
  • manuale școlare gratuite;
  • asigurarea transportului, hrănirii și cazării elevilor, după caz, în funcție de distanța dintre casă și unitatea de învățământ;
  • întărirea și încurajarea autonomiei instituțiilor școlare pentru a favoriza adaptarea la nevoile elevilor și la condițiile specifice locale.
 • Vom institui criterii clare, juste și mobilizatoare de acordare a burselor de merit pentru elevii de gimnaziu, școli profesionale și de liceu.
 • Fiecărui tânăr i se vor oferi condiții și șanse pentru o integrare profesională reușită prin:
  • licee și școli profesionale suficiente și cu profil cerut de piața muncii din localitatea și zona respectivă;
  • reglementarea modului de cooperare între actorii economici interesați și unitățile școlare ce trebuie să se materializeze prin programe comune de învățământ practic, contracte și sponsorizări și în final angajarea absolvenților;
  • la absolvirea unei școli profesionale sau unui liceu fiecare tânăr va deține un certificat de competențe profesionale care să-i permită integrarea imediată în câmpul muncii;
  • tinerii absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat au posibilitatea de a opta pentru continuarea studiilor în învățământul superior.
 • Vom adopta măsuri concrete pentru diminuarea abandonului școlar:
  • sprijin financiar reglementat pentru elevii care provin din familii cu o situație materială precară sau familii cu copii mulți;
  • reglementarea activității instituțiilor școlare și serviciilor de asistență socială pentru rezolvarea cazurilor sociale ce pot duce la abandonul școlar al copiilor, dar și pentru eliminarea situațiilor de exploatare a minorilor de către părinți iresponsabili;
  • organizarea studiului dirijat, în afara orelor de curs, pentru elevii care au rezultate mai slabe și au nevoie de ajutor calificat.

Ordinea și disciplina în școli

 • Profesorii nu vor mai trebui să rezolve în timpul orelor de curs probleme de disciplină în dauna procesului de învățare. Acestea vor fi în sarcina responsabilului cu ordinea și disciplina al școlii și a directorului.
 • Toate instituțiile școlare vor fi protejate. Accesul și părăsirea incintei școlare de către elevi, părinți sau alte persoane străine vor fi strict reglementate.
 • In școli se vor institui și vor funcționa echipe educative pluridisciplinare menite să acționeze preventiv și să rezolve orice fenomene de încălcare a regulamentelor școlare.

Resurse Descărcabile

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate