Constituție și Legi

REFORMA CONSTITUȚIONALĂ ȘI LEGISLATIVĂ

 • Stabilirea locului, rolului și atribuțiilor Președintelui și Guvernului ca părți componente ale puterii executive
 • Consolidarea locului și rolului puterii legislative prin redefinirea structurii Parlamentului (uni/bicamerală, numerică), atribuțiilor generale și celor specifice fiecărei Camere, procesului de alegere a parlamentarilor (criterii, număr de mandate, stabilirii unor repere morale în activitatea acestora)
 • Clarificări privind relațiile dintre puterile statului (legislativă, executivă și judecătorească) menite să armonizeze activitatea acestora și să elimine numeroasele situații de conflicte constituționale ce au apărut și pot fi generate în continuare​
 • Refacerea imaginii, prestigiului și reafirmarea importanței Curții Constituționale
Reforma constituțională și legislativă presupune, în primul rând, consultarea largă a societății civile, a asociațiilor civice, profesionale și patronale, a specialiștilor în vederea identificării tuturor deficiențelor constituționale și legislative care au permis instalarea stării de fapt actuale în societatea românească și care nu trebuie să mai continue. Această reformă se materializează prin revizuirea Constituției, a legilor și a celorlalte acte normative astfel încât, acestea să cuprindă prevederi clare, neinterpretabile și care să asigure consolidarea statului democratic, creșterea eficienței activității organelor statului și instituțiilor publice, asigurarea condițiilor necesare dezvoltării economice și sociale a țării, garantarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor români.

Stabilirea locului, rolului și atribuțiilor Președintelui și Guvernului ca părți componente ale puterii executive

 • Urmărim eliminarea ambiguităților, problemelor și conflictelor create de statutul așa-zis semi-prezidențial al guvernării țării noastre. Reglementările viitoare trebuie să asigure administrarea eficientă a țării chiar și în condiții de coabitare între Președinte și Guvern.

Consolidarea locului și rolului puterii legislative prin redefinirea structurii Parlamentului (uni/bicamerală, numerică), atribuțiilor generale și celor specifice fiecărei Camere, procesului de alegere a parlamentarilor (criterii, număr de mandate, stabilirii unor repere morale în activitatea acestora)

 • Trebuie să punem imediat în practică dorința cetățenilor, exprimată prin referendum, privind numărul de parlamentari stabilind prin lege norme de reprezentare corespunzătoare pentru fiecare legislatură în parte.
 • LUP susține introducerea unor reglementări clare privind activitatea parlamentarilor:
  • fiscalizarea tuturor veniturilor parlamentarilor;
  • nu mai mult de două mandate identice și succesive;
  • interdicția de a desfășura activități de consiliere sau lobby, de a îndeplini alte funcții sau activități profesionale, cu excepția celor de membri ai guvernului;
  • controlul activităților parlamentarilor; pierderea mandatului în caz de absență nejustificată și repetată de la activitățile parlamentare planificate (lucrări în plen sau pe comisii, activități în circumscripții etc.).
   Reglementarea și utilizarea, cât mai des posibil, a procedurii de urgență pentru examinarea și adoptarea textelor legislative.
 • Stabilirea criteriilor clare privind planificarea eficientă și prioritizarea proiectelor legislative.

Clarificări privind relațiile dintre puterile statului (legislativă, executivă și judecătorească) menite să armonizeze activitatea acestora și să elimine numeroasele situații de conflicte constituționale ce au apărut și pot fi generate în continuare

 • Analizarea tuturor deciziilor CCR privind conflictele de natură constituțională apărute între puterile statului, identificarea cauzelor și împrejurărilor care au determinat apariția acestora și modificarea legislației pentru eliminarea posibilității repetării lor.
 • Vor fi promovate oricare alte modificări privind activitatea instituțiilor statului care, în urma dezbaterilor și în acord cu principiile și obiectivele prezentului Program, se dovedesc a fi necesare.

Refacerea imaginii, prestigiului și reafirmarea importanței Curții Constituționale

 • Se va pune în practică prin elaborarea unor reglementări constituționale și legislative adecvate privind atribuțiile, componența, modul de numire a judecătorilor, modul de sesizare și deciziile obligatorii pe care Curtea trebuie să le ia.

Resurse Descărcabile

Leave Your Comment

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate