Codul de etică

iulie 24, 2022 - In 5. Codul de etică

Codul de Etică al partidului Liga pentru Unificarea Patrioților (cu acronimul LUP) reprezintă un cadru de formalizare a unor reguli consensuale între membrii comunităţii LUP, privitor la modul de a acţiona în acelaşi spaţiu social, pentru a conferi un spor de autoritate acestuia în ansamblul societăţii.

Parte integrantă a mecanismelor de asigurare a calităţii instituţionale, Codul de Etică are menirea de a contribui la îmbunătăţirea continuă a procesului de formare profesională, morală şi civică, la punerea în act a unor atitudini şi comportamente cât mai aproape de exemplaritate, în temeiul integrităţii umane.

Furnizând un model de conduită, Codul de Etică este un contract moral între membrii
partidului Liga pentru Unificarea Patrioților, a căror coeziune o menţine prin angajarea adeziunii şi devotamentului, a aprecierii, a imparţialităţii şi a comunicării profesionale.

La interferenţa dintre morală şi drept, Codul de Etică este un instrument de orientare, de intervenţie ameliorativă, de evaluare a moralităţii acţiunilor membrilor partidului Liga pentru Unificarea Patrioților, pe baza unor standarde generale „bune pentru fiecare, dar şi pentru societate”, conciliind: concurenţa şi cooperarea, individualismul şi solidaritatea, asumarea regulilor generale şi liberul- arbitru, în scopul de a proteja atât libertatea şi demnitatea persoanei, cât şi binele public.

Expresie a poziţiilor etice definitorii pentru ceea ce este permis sau nu, Codul de Etică al partidului Liga pentru Unificarea Patrioților , stabilește un ansamblu de drepturi şi obligaţii ce decurg din valori şi principii civice fundamentale, aplicabile cu flexibilitate în situaţii concrete, în ideea afirmării unei interacţiuni sociale armonioase – cadru de realizare justă şi eficientă a potenţialului intelectual şi uman al tuturor membrilor partidului Liga pentru Unificarea Patrioților.

Codul de Etică a fost elaborat în concordanță cu prevederile Constituției României precum și cu prevederile Statutului LUP, Regulamentului Intern și Cartei Valorilor, respectând valorile, principiile și normele etice ale libertăților umane, autonomiei personale, dreptății și echității, respectului și toleranței, meritului personal, transparenței, responsabilității individuale și publice, onestității și corectitudinii, bunăvoinței și altruismului.

Este un document cu funcție de reglementare obligatorie, elaborat în scopul de a susține și de a dezvolta în continuu climatul de cooperare, respect reciproc, colegialitate, politețe, încredere, discreție și solidaritate între membrii partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP .

Codul de Etică al partidului Liga pentru Unificarea Patrioților se adresează deopotrivă atât membrilor activi, care au semnat cererea de adeziune, cât și membrilor înscriși în grupurile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților din rețelele sociale.

Documente Atașate

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate