Cerere de Adeziune

iulie 24, 2022 - In 6. Cererea de adeziune

Modelul Cererii de Adeziune LUP

CERERE DE ADEZIUNE

            Subsemnatul/subsemnata __________________________________________ domiciliat/ă în localitatea _______________________ Str.___________________ Nr. __ Bl._____ Sc.__ Et.__ Ap___ Sect.__ Jud. _______________________, cu reședința[1] în localitatea ___________________ Str.___________________ Nr. __ Bl._____ Sc.__ Et.__ Ap.___ Sect.__ Jud. ____________________,  posesor/posesoare al/a cărţii de identitate[2] seria __ numărul ___________, eliberată de ___________________, având profesia de bază[3] ________________________________________, și ocupația de[4]: ___________________________________________, doresc să devin membru al Ligii pentru Unificarea Patrioților – LUP, în cadrul organizației locale LUP din ____________________________[5].

Am luat la cunoștință prevederile Statutului, Programului politic, Codului de etică și Regulamentului intern (RI) ale LUP.

Mă oblig să respect cu strictețe aceste prevederi și să activez pentru punerea în practică a prevederilor Programului politic, a hotărârilor și deciziilor organelor statutare de conducere ale partidului, să acționez cu toată priceperea mea pentru construcția unui partid puternic și modern care să servească cetățeanul român și România.

Anexez: Declarația pe propria răspundere, copia CI/pașaport, CV-ul personal și (opțional) recomandarea/recomandările dlui./dnei _________________________________

Semnătură,                                                                                         Data ______________

 

În calitate de operator al datelor personale, în baza prevederilor art. art 9 al.1 din Legea nr.190/2018, LUP oferă garanții privitoare la:

a) informarea dvs. despre prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor dvs;

c) dreptul dvs. de a rectifica şi ştergere datele personale.[1] se completează numai dacă diferă de domiciliu

[2] se poate trece pașaportul

[3] se completează calificările profesionale

[4] angajat/pensionar/antreprenor/funcționar/politician/altele

[5] se indică localitatea/sectorul; dacă dorește în altă organizație ca cea de domiciliu, se specifică unde anume, precum și motivele

Notă: După Cererii de adeziune se completează și Declarația pe propria răspundere

Documente Atașate

  • CERERE DE ADEZIUNE LUP și DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (document editabil) docx (138kb) [ download ]
  • CERERE DE ADEZIUNE LUP și DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (document editabil)(document printabil) pdf (274kb) [ download ]

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate