Carta Valorilor LUP

mai 19, 2022 - In 3. Carta Valorilor

Carta Valorilor LUP

LIGA PENTRU UNIFICAREA PATRIOTILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA VALORILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       București 2022 -


 


 

 

Preambul

Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP este o mișcare politică și cetățenească care are ambiția de a aduce pe scena politică toți cetățenii acestei țări care simt cu adevărat românește, care țin la locul în care s-au născut, care vor să trăiască pe aceste meleaguri în liniște, pace, bună înțelegere și bunăstare. Nu-i uităm nici pe compatrioții noștri, românii plecați peste hotare, de voie sau de nevoie, a căror inimă continuă să bată pentru țara lor, pentru bunicii și părinții lor, pentru rudele și prietenii de acasă. Ne gândim și la românii, cetățeni ai țărilor vecine, pe care istoria i-a lăsat în afara țării străbunilor lor și pe care trebuie să-i sprijinim prin toate metodele legale, civilizate și pragmatice, specifice spațiului european în secolul XXI, pentru păstrarea identității naționale prin limbă, cultură, obiceiuri și credință.

LUP se angajează să păstreze și să apere valorile înscrise în Constituția României, valorile democrației și pluralismul politic, valorile etice și sociale menite să asigure progresul societății în ansamblul ei și să mențină ordinea și relațiile bune între oameni.

Ca membri LUP, respectăm drepturile fundamentale și libertățile stabilite prin Constituție și garantate de aceasta și alte legi, drepturi și libertăți esențiale pentru viața, libertatea și demnitatea cetățenilor, pentru libera afirmare deplină a personalității umane.

Suntem încrezători în forța colectivității, a societății civile educate și corect informate și vom milita ferm ca fiecare membru LUP să respecte prevederile Constituției și legilor țării, regulile elementare ale bunului simț, ale curtoaziei, ale respectului față de ceilalți, ale onestității și probității.

Membrii LUP se angajează să nu comită fapte antisociale, fapte de discriminare sau de abuz de putere.

Membrii LUP vor fi vigilenți, vor sesiza și sancționa orice situație de conflict de interese.

 

Un partid cu și pentru oameni

LUP, ca partid politic modern și responsabil, nu este constituit din oameni supuși unor conducători care urmăresc obiective proprii și ambiții meschine. LUP este un partid cu oameni angajați în mod conștient, oameni care împărtășesc aceleași valori și sunt animați de voința de a privi realitatea în față pentru a o putea transforma în mai bine. Iar acest „mai bine” ne privește pe toți.

Suntem deschiși și gata să primim în rândurile noastre români patrioți cu sensibilități și opinii diverse, dar care împărtășesc cu noi aceste valori comune.

Suntem receptivi la toate problemele și opiniile românilor. Suntem alături de cei care doresc dezvoltarea și modernizarea țării. Pe aceștia îi vom sprijini și încuraja să-și manifeste profesionalismul și creativitatea.

 

Fără politică nu se poate, politica este necesară, politicienii trebuie să rezolve problemele țării

Societatea românească actuală se confruntă cu două mari neajunsuri: absenteismul și populismul. Suntem conștienți că ne aflăm într-o situație gravă, care implică măsuri imediate. Românii trec prin momente dificile și pentru că așteptările lor legitime au fost înșelate. În rândul oamenilor s-au instalat deziluziile, iar răbdarea lor a ajuns la limită. În aceste condiții, populiștii exultă vânzând iluzii și sădind dezbinarea, iar oamenii dezgustați ezită să-i trimită acolo unde le e locul, la lada de gunoi a istoriei noastre recentă. În fața acestor provocări suntem conștienți că responsabilitatea noastră este imensă. Ne angajăm să le redăm oamenilor încrederea în politică și clasa politică. Fără o politică responsabilă și dedicată binelui comun țara nu se poate dezvolta, nivelul de trai nu poate crește. Vom fi corecți și pragmatici, vom opri dogmatismul și înșelătoria, fățărnicia și partizanatul, toate aceste obstacole ce au stat în calea dezvoltării firești a țării. Asigurăm cetățenii români că le vom fi mereu alături. Le vom asculta opiniile, vom fi atenți la grijile și preocupările lor și le vom explica toate acțiunile pe care le vom întreprinde. Suntem hotărâți să păstrăm în toate condițiile un limbaj direct, un limbaj simplu al realității și al adevărului. Vom lupta pentru (re)implicarea cetățenilor în viața socială și politică, pentru reducerea absenteismului, oferind-le un altfel de politică și altfel de politicieni.

 

Muncă și moralitate

Suntem hotărâți să privim înainte! Nu ne mai plângem de milă și ne ridicăm privirea spre viitor. Suntem conștienți că trăim într-o societate bulversată de probleme economice, de probleme sociale, de crize de tot felul, de corupție și incompetență, de injustiție și violență. Dar noi suntem convinși că avem șansa, voința și capacitatea de a elimina aceste neajunsuri cu o singură condiție: să punem cu toții umărul!

 

Credem cu tărie în interesul general

Până în prezent nicio formațiune politică nu și-a propus, în mod explicit și prioritar, asigurarea bunăstării românilor. Este încă pace, țara are resurse, țara are oameni muncitori și capabili. Unde întorci privirea vezi că este ceva de făcut, de construit, de schimbat, de îmbunătățit. Reaua intenție, corupția și incompetența caracterizează în mare măsură guvernările trecute și actuale. Împreună dorim să-i înlocuim definitiv pe cei care după 1989 au dovedit, prin actul de guvernare, doar incompetență, hoție și goană după înavuțire. Sunt încă în țara asta oameni pricepuți, dispuși să muncească pentru țară, pentru români. Împreună vom acționa pentru realizarea marilor obiective ale țării.

 

Proiecte mari asumate, voință politică și angajament

Convingerea noastră este că societatea românească nu se poate transforma de la sine și în niciun caz după bunul plac al unor politicieni incapabili, mincinoși, hoți și corupți, dar mai ales șantajabili. Reușita demersului nostru politic depinde de oameni curajoși, corecți și dedicați. România are nevoie de o nouă direcție de acțiune și de multă voință politică. România are nevoie de noi reguli și de proiecte mari, ambițioase. Toate acestea nu se pot realiza decât prin dialog cu toți actorii sociali, prin inițiative locale și prin angajamentul majorității cetățenilor în viața politică a țării.

 

Creștere economică, justiție și pace socială, nivel de trai ridicat

Noi considerăm că, pentru binele comun, este necesar să îmbinăm eficacitatea economică, ce determină în mod firesc creșterea economică, cu justiția și pacea socială. Nu concepem ca dezvoltarea economică să nu se regăsească și în creșterea nivelului de trai, în general, și consolidarea clasei de mijloc, în special. Dorim să trăim într-o societate echilibrată, fără săraci, dar și fără îmbogățiți peste noapte. Viziunea noastră asupra progresului presupune construirea unei societăți curate, curajoase, pro-active și remotivată, care se angajează în mod voluntar, realist și etapizat în transformarea digitală și ecologică. O societate modernă care susține totodată inițiativa și performanțele individuale.

 

Șanse egale pentru fiecare român

Acționăm împotriva inegalităților și discriminărilor de orice fel pentru ca fiecare român să-și poată pune în valoare toate capacitățile dezvoltate prin educație, muncă și instruire, să-și aleagă un mod de viață onest folosindu-se toate oportunitățile oferite pentru a‑și găsi locul potrivit în societate.

Îi vom convinge pe români cât de important este fiecare pentru efortul colectiv, cât de valoroase sunt ideile fiecăruia pentru declanșarea unui fenomen de masă care să ducă la eficiență și progres, care să permită realizarea obiectivelor generale: dezvoltare și prosperitate.

 

Noi suntem români!

Suntem cu toții români, cei ce trăim și simțim românește, cei ce iubim aceste meleaguri, istoria, graiul, obiceiurile si tradițiile noastre, indiferent de rasă, etnie, religie, indiferent dacă bunii și străbunii noștri au prins rădăcini în acest pământ dintotdeauna, mai de curând sau suntem la prima generație. Important este să iubim și să respectăm această țară și acest nobil popor.

Ne considerăm moștenitori ai valorilor seculare ale poporului român, acele valori care i‑au luminat și călăuzit pe bravii noștri înaintași, care au luptat pentru emanciparea poporului român, au sângerat și au pus cărămidă peste cărămidă la temelia statului român modern și european. Aceste valori perene reprezintă cea mai redutabilă armă împotriva tuturor amenințărilor care apasă asupra societății și țării noastre.

Nu admitem limbajul, manifestările și atitudinile defăimătoare la adresa țării și a poporului român. Nici țara si nici poporul nu se fac vinovați de starea actuală în care ne aflăm. Vinovații au nume și prenume, i-am văzut, mai ales, în campaniile electorale și prin funcții politice, așezați în „fruntea bucatelor”. Ei trebuie îndepărtați de urgență, în mod democratic, administrativ, moral și penal, dacă e cazul, de la conducerea locală și centrală din România.

 

Vrem să trăim în Europa

Noi, cetățenii români suntem cetățeni europeni cu drepturi depline, atașați unui proiect european în care fiecare popor își regăsește cu demnitate locul, în care valorile culturale, graiul, tradițiile specifice vin să îmbogățească patrimoniul cultural comun, să inspire și să mobilizeze toate forțele creatoare pentru binele tuturor națiunilor. Știm că nu toate lucrurile sunt în ordine, există multă birocrație, instituțiile europene nu funcționează întotdeauna așa cum ne dorim, se comit uneori discriminări și există tendința unora de a se considera privilegiați. Trebuie să luptăm pentru ca România să-și ocupe locul de drept în această uniune de state suverane și valori universale, iar vocea noastră, a românilor, să fie auzită și respectată, prin reprezentanți valoroși și patrioți, la toate nivelurile. Împreună cu celelalte popoare europene cu care împărtășim aceleași valori trebuie să găsim soluții realiste, fezabile pentru rezolvarea tuturor problemelor economice, sociale, de mediu și securitate. Numai într-o Europă unită și democratică, o Europă a națiunilor, vom putea face față tuturor provocărilor.

Cauzele dezastrului și pericolele ce încă ne pândesc se află printre noi

Considerăm că principalul pericol care ne tot apasă nu vine din afara țării, ci se afla aici, printre noi. Acest pericol este reprezentat de „fantoma comunismului” și de adepții cosmetizați, regrupați în diferite forme de socialism, liberalism reformator, conservatorism vlăguit, naționalism primitiv sau populism deșănțat. Faptele lor vorbesc de la sine. Ele sunt exprimate prin acest „capitalism” dirijat și deturnat de grupări politice și economice organizate cu scopul de a trece avuția tării în mâinile grupurilor de interese cu caracter interlop-mafiot și transnaționale.

 

Onoare și demnitate

Toate aceste valori trebuie susținute și implementate de oameni cu caracter, de bună credință, care-și asumă să lucreze pentru România și pentru cetățenii ei cu onoare și demnitate. Membrii LUP vor acționa cu hotărâre pentru renașterea și reconstrucția României, pentru redarea onoarei și demnității naționale, pe care le merită din plin.

Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP va demonstra României, cetățenilor ei de bună credință, dar și lumii întregi că luptă onest pentru Libertate, Unitate, Prosperitate, pentru Liniște, Unire și Pace.

Carta valorilor, ca expresie sintetică a acestor legăminte onorabile și demne, va fi însușită, acceptată și respectată de toți membrii săi, precum și de aliații politici și/sau electorali ai Ligii pentru Unificarea Patrioților.

 

Document Atașat

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate