Capitolul VIII : Dispoziții Finale și Tranzitorii

mai 14, 2022 - In 1. Statut

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 101 (1) Prezentul Statut este elaborat și aprobat de membrii fondatori LUP și prezentat instanței împreună cu Programul partidului și cererea de înregistrare a partidului în Registrul partidelor politice.

 • Prevederile prezentului Statut sunt modificate doar prin hotărâre a Congresului LUP, adoptată cu majoritate de voturi, la propunerea:
 1. BEN;
 2. a cel puțin două treimi din numărul total de membri ai CN;
 3. a cel puțin jumătate din numărul total de membri LUP la data înregistrării propunerii la BEN.

Art. 102 (1) Situațiile și condițiile de funcționare ale partidului, care nu sunt prevăzute expres în prezentul Statut, dar și modalitățile și condițiile de aplicare a prevederilor sale fac obiectul elaborării RI.

 • Predarea-primirea funcțiilor de conducere și de execuție din cadrul partidului se face în conformitate cu prevederile unei proceduri ce este elaborată și detaliată în RI.

Art. 103 (1) Adunările generale, sesiunile organelor de conducere, ședințele de lucru, conferințele și întâlnirile informale se pot desfășura și on line dacă există dotările tehnice corespunzătoare care să asigure atât comunicarea cât și desfășurarea procesului de votare în condiții statutare.

(2) Adunările generale la care participă toți membrii sau un număr mare de delegați se pot desfășura cu prezența participanților în locații diferite conectate audio-video între ele.

Art.104 LUP se consideră constituit și începe să desfășoare acțiuni politice specifice, potrivit legii, și a prezentului Statut de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței privind admiterea cererii de înregistrare în Registrul partidelor politice.

Art.105 (1) În prima ședință a BEN înființat prin actul de constituire, după înscrierea LUP în Registrul partidelor, sunt luate decizii privind stabilirea, respectiv completarea organelor provizoriu de conducere națională cu noi membri și a primelor măsuri pentru construcția. consolidarea și dezvoltarea partidului, astfel:

 1. alegerea președintelui LUP și a celorlalte funcții de conducere;
 2. decizia privind structura și componența BEN ce asigura conducerea LUP până la desfășurarea alegerilor interne în cadrul primului Congres, respectiv CN;
 3. decizia privind unele măsuri pentru demararea și intensificarea procesului de primire a noilor membri în rândul LUP și înființarea OJ și OL;
 4. decizia privind stabilirea cuantumului cotizațiilor, termenele și modalitățile de plată.
  • BEN constituit în urma deliberării membrilor fondatori LUP exercită conducerea politică și executivă a partidului la nivel național până la desfășurarea lucrărilor primului Congres, respectiv CN.
  • În exercitarea mandatului său, BEN poate înființa și alte structuri, comisii de specialitate, organizații speciale, acestea îndeplinind numai atribuții specifice prevăzute în prezentul Statut.

(4) După înființare, organele provizorii de conducere națională își desfășoară activitate în conformitate cu prevederile prezentului Statut, având următoarele misiuni principale:

 1. organizarea partidului, a organelor de conducere la nivel național și teritorial pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare rapidă și temeinică a partidului;
 2. concentrarea efortului pe direcția creșterii numărului de membri și pentru înființarea OL și OJ pe întreg teritoriul țării, precum și în Diaspora;
 3. pregătirea și desfășurarea primului Congres LUP.

Art. 106 La depunerea cererii de învestitură sau la nominalizarea pentru ocuparea unei funcții guvernamentale, membrii LUP semnează o declarație prin care se angajează, sub cuvânt de onoare, să demisioneze din funcția obținută dacă părăsește partidul, indiferent de motiv.

Art.107 (1) Datele personale colectate de organele partidului sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri necesare de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (RGPD).

 • Datele cu caracter personal ale membrilor LUP sunt prelucrate în cadrul activităților legitime ale partidului cu asigurarea unor garanții adecvate.
 • Modalitățile și responsabilitățile corespunzătoare protecției datelor cu caracter personal sunt precizate cu regularitate în special prin Politicile de protecție a datelor personale, elaborate de BEN în scopul de a asigura informarea adecvată și transparentă a membrilor LUP.

Art.107 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul Statut.

Prezentul Statut a fost aprobat și redactat astăzi 03.03.2022 în patru exemplare originale semnate olograf de către membrii fondatori constituiți în organul executiv – Biroul Executiv Național.

Președinte,

Edmond MILEA

Membri:

Tudorel DUȚĂ Viorel PINTEA
Dumitru LUPESCU Sorin RÎMBU
Vasile MURARIU

Vezi aici Statutul LUP

Descarcă Documentul Atașat

Conectează-te cu Noi

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate