Capitolul VII : Finanțe și Patrimoniu

mai 14, 2022 - In 1. Statut

CAPITOLUL VII

FINANȚE ȘI PATRIMONIU

Art.94 (1) Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților poate deține, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile ce trebuie folosite pentru desfășurarea activităților specifice în cele mai bune condiții și cu maximă eficiență.

 • În activitatea de gestionare a resurselor financiare și a patrimoniului, în LUP sunt respectate cu strictețe principiile legalității, transparenței veniturilor și cheltuielilor, precum și principiul independenței LUP și a candidaților săi față de finanțatori.

Art. 95 Resursele financiare ale LUP sunt constituite din:

 1. cotizațiile membrilor LUP;
 2. contribuții diverse;
 3. alte venituri provenite din activități proprii, permise de lege, și din dobânzi bancare;
 4. subvenții de la bugetul de stat, primite și folosite în conformitate cu prevederile legale;
 5. împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice, transparente și în cuantumul prevăzut de lege.

Art. 96 (1) Cotizațiile membrilor LUP reprezintă principalele resurse financiare proprii ale partidului.

 1. Valoarea cotizațiilor este diferită în raport cu nivelul de responsabilitate în partid sau cu funcțiile elective sau guvernamentale deținute. BEN stabilește periodic, prin decizie, cuantumul cotizațiilor, termenele și modalitățile de colectare și de repartizare a fondurilor bănești generate de acestea, respectând prevederile legale în vigoare.
 • Pentru realizarea unor obiective precise, pe perioade de timp determinate, dar nu mai mari de șase luni, se pot institui, prin decizie a BEN, cotizații speciale. Resursele financiare rezultate din aceste cotizații speciale sunt destinate exclusiv finanțării activităților pentru care au fost instituite.

Art. 97 (1) Contribuțiile diverse sunt constituite din totalitatea resurselor financiare de care beneficiază partidul și care provin din:

 1. contribuțiile bănești ale membrilor și simpatizanților LUP;
 2. donații, legate și alte libertăți.
  • Președintele LUP, trezorierul și CNC veghează ca aceste contribuții să fie în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

Art. 98 (1) Gestionarea veniturilor și cheltuielilor face obiectul unui buget anual elaborat de BEN și adoptat de CN.

 • OL și OJ cu un număr de minimum 50 de membri au la rândul lor activitate financiară proprie și gestionează un patrimoniu propriu.
 • Președintele LUP este ordonatorul bugetului partidului, iar președinții OL și OJ, al propriilor organizații.

Art. 99 (1) Trezorierul LUP prezintă, în CN, la sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar, un raport privind execuția bugetară.

 • CNC prezintă de asemenea un raport de control intern privind execuția bugetară și gestionarea financiară și a patrimoniului partidului, în CN anual, în Congres la patru ani și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea BEN.
 • Activități similare se desfășoară la toate nivelurile LUP unde sunt întocmite și aprobate de organele statutare bugete de venituri și cheltuieli.

Art. 100 Alocarea resurselor financiare și de patrimoniu organizațiilor județene și locale, celorlalte organizații, comisii și organe de conducere statutar constituite se face prin decizii ale BEN în baza criteriilor clare stabilite de CN.

Vezi aici Statutul LUP

Descarcă Documentul Atașat

Conectează-te cu Noi

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate