Capitolul II : Scop, Obiective și Principii

mai 14, 2022 - In 1. Statut

 CAPITOLUL II

SCOP, OBIECTIVE ȘI PRINCIPII

Art. 7 (1) Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților este o mișcare politică națională al cărei scop central este să participe, în urma alegerilor libere și democratice, la guvernarea țării, singura cale democratică care permite îndeplinirea obiectivelor sale politice majore.

 • Patriotismul, rigoarea morală, ordinea, munca, familia, responsabilitatea, dar și solidaritatea, umanismul și justiția socială sunt valori pe care se sprijină această construcție politică.
 • Libertatea de a gândi, decide și acționa, precum și forța ce izvorăște din Unitatea Patrioților români constituie rampa de lansare a țării noastre, România, pe calea dezvoltării și bunăstării.
 • Respectarea Constituției și a legilor țării stă la baza tuturor acțiunilor politice pe care partidul le întreprinde.
 • LUP consideră că progresul este principalul motor al ridicării nivelului de trai al românilor. LUP se opune însă ferm ideilor naționalismului extrem, populiste, ultraprogresiste, neo-marxiste și anarhiste, ideilor ce contravin valorilor morale și tradițiilor culturale ale poporului român.

Art. 8 Principalele obiective politice ale Partidului Liga pentru Unificarea Patrioților sunt:

 1. să devină o alternativă credibilă la actuala clasă politică care și-a arătat limitele, dovedind incompetență și inabilitate politică în măsurile și acțiunile întreprinse, măsuri și acțiuni iresponsabile și antinaționale care au dus la agravarea situației economice și sociale în România;
 2. să valorifice potențialului uman al țării prin măsuri specifice de promovare și responsabilizare a celor mai performanți profesioniști, în toate domeniile sociale și economice;
 3. să întreprindă măsuri concrete de sprijin și promovare pentru creșterea și consolidarea rolului și ponderii clasei de mijloc reprezentate de antreprenori, liber profesioniști, funcționari și salariați cu venituri corespunzătoare, cu efecte directe asupra scăderii radicale a sărăciei;
 4. să intervină în economie, atât cat este nevoie, fără a face diferența între mediul privat și de stat, cu mijloace specifice pentru a stimula creșterea rapidă a producției industriale și agricole, volumul și calitatea serviciilor, precum și valorificarea rațională a resurselor naturale cu scopul de a asigura creșterea rapidă a veniturilor romanilor în vederea asigurării unui nivel de trai la nivel european;
 5. să investească în educație și cercetare pentru modernizarea și eficientizarea procesului educațional, inclusiv cu metode și valori specifice tradiționale;
 6. să realizeze și să pună la dispoziția românilor un sistem de sănătate modern, performant și, mai ales, accesibil tuturor;
 7. să adopte o politică de gestionarea eficientă a banului public simultan cu implementarea unei fiscalități simple, eficiente și predictibile care să ducă la reducerea radicală a evaziunii fiscale;
 8. să dezvolte un sistem de protecție socială care să asigure, în primul rând, pensionarilor, copiilor, tinerilor care studiază, dar și persoanelor defavorizate și cu nevoi speciale un nivel de trai corespunzător în raport cu nevoile lor specifice;
 9. să asigure o independență reală a justiției prin decuplarea de puterea politică, prin revizuirea și îmbunătățirea legislației, condiție obligatorie pentru înfăptuirea unei justiții de înaltă calitate, eficientă în combaterea activităților infracționale, în special a corupției, crimei organizate și a infracțiunilor economice;
 10. să lupte pentru conservarea, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, a istoriei și tradițiilor multimilenare ale poporului român;
 11. să îi încurajeze pe românii plecați în străinătate să revină în țară, inclusiv prin acordarea unor forme de sprijin material;
 12. să susțină comunitățile de români din afara granițelor țării pentru păstrarea identității naționale, a valorilor culturale și a limbii strămoșilor lor;
 • să asigure respectarea cu consecvență a tuturor drepturilor fundamentale și cetățenești ale tuturor cetățenilor ce trăiesc în România, indiferent de etnie, religie, sex sau vârstă;
 1. să afirme și să consolideze apartenenței României la spațiul european și euro-atlantic prin toate activitățile de politică externă, prin respectarea tuturor prevederilor tratatelor de aderare, prin asumarea rolului de actor important pe scena internațională, având în vedere și promovând întotdeauna interesele naționale;
 2. să crească importanța și eficiența instituțiilor statului aflate în slujba cetățeanului român.

Art. 9 Principiile care stau la baza activităților politice ale LUP sunt:

 1. în politică trebuie să acționeze oameni de bună-credință, onești, altruiști care să pună interesele legitime ale țării și poporului român înaintea intereselor proprii și de grup;
 2. funcțiile de conducere trebuie să fie ocupate de persoane alese sau numite care îndeplinesc criteriile de la lit. a) și care au dobândit, în plus, o importantă experiență în baza unor realizări notabile în plan profesional;
 3. baza și puterea LUP se află în teritoriu, în fiecare comună, oraș, municipiu sau județ, acolo unde trăiesc și muncesc cetățenii români; acolo sunt identificate problemele și tot de acolo vin și soluțiile de rezolvare a acestora;
 4. membrii partidului își exprimă liber, în cadrul organizațiilor și forurilor din care fac parte, opiniile și propunerile referitoare la problemele particulare și generale cu care se confruntă; nu există opinii și propuneri lipsite de importanță, ci doar probleme și propuneri neridicate, iar organele competente ale partidului au datoria de a le analiza, verifica dacă se încadrează în liniile generale ale partidului și de a le valorifica, transmițându-le pe cale ierarhică organelor competente pentru decizie;
 5. LUP consideră că, pentru regenerarea clasei politice, refacerea imaginii și recâștigarea încrederii românilor în partidele politice, cetățeanul trebuie adus în prim-planul vieții politice, iar pentru aceasta trebuie încurajate dezbaterile politice democratice prin toate mijloacele și asigurată respectarea diversității ideilor valoroase exprimate;
 6. viața politică este importantă pentru toți cetățenii țării, iar LUP se angajează să permită membrilor săi să activeze neîngrădit în mediul politic și în mișcările cetățenești, să acceadă la funcțiile de conducere în partid, precum și la cele elective și guvernamentale;
 7. alegerile organizate în interiorul partidului pentru ocuparea funcțiilor de conducere, pentru înscrierea pe listele de candidați în vederea participării la alegeri pentru ocuparea funcțiilor elective sau guvernamentale se fac numai prin vot secret, prin prezența fizică a votanților sau prin mijloace electronice și softuri protejate, dedicate acestui scop;
 8. funcțiile politice de conducere din cadrul organelor și organizațiilor LUP, prevăzute în acest Statut, nu sunt remunerate;
 9. exercitarea unor responsabilități politice în cadrul LUP este limitată în timp conform prevederilor Regulamentului intern – RI;
 10. în cadrul organelor de conducere de la diferite niveluri sunt aleși și membri LUP care nu dețin funcții de conducere în partid, funcții elective sau guvernamentale;
 11. respectarea proporțiilor raportate la numărul total de membri între femei și bărbați este un principiu care asigură accesul acestora la funcțiile de conducere din cadrul partidului și la mandatele elective;
 12. pentru LUP proprietatea privată este sfântă, dar și proprietatea publică și privată a statului român trebuie respectată, protejată și valorificată în folosul cetățenilor români și a comunităților locale;
 13. pentru îndeplinirea obiectivelor sale politice, LUP colaborează cu toate organizațiile și mișcările politice și cetățenești ale căror principii și obiective nu contravin radical cu principiile și obiectivele proprii, iar această colaborare poate avea efecte pozitive în realizarea dezideratului de dezvoltare și de creștere a nivelului de trai al românilor.

Vezi aici Statutul LUP

Descarcă Documentul Atașat

Conectează-te cu Noi

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate