Capitolul I : Dispoziții Generale

mai 14, 2022 - In 1. Statut

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 (1) Se întemeiază de către cetățenii români cu drept de vot care aderă la prevederile prezentului Statut mișcarea politică denumită Liga pentru Unificarea Patrioților.

(2) Liga pentru Unificarea Patrioților este un partid politic, persoană juridică de drept public, asociație cu caracter politic, care contribuie la formarea și exercitarea voinței politice a membrilor săi, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.

Art. 2 (1) Denumirea integrală a partidului este Liga pentru Unificarea Patrioților, iar denumirea prescurtată este LUP.

 • Semnul permanent al partidului Liga pentru Unificarea Patrioților este reprezentarea grafică a unui lup de culoare gri cățărat cu labele din față pe o stâncă, având în spate un scut cu fond negru și margini galbene și în fundal o jumătate de lună de culoare galbenă, încadrate de un arc de cerc format din nouă stele de culoare galben cu cinci colțuri și având la bază înscris cuvântul LUP cu culoare galbenă. Semnul permanent, sub formă grafică, alb-negru și color, este prezentat în Anexa 2.
 • Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.
 • Culorile și elementele grafice utilizate în semnul permanent se regăsesc și în drapelul partidului, și în toate elementele ce țin de identitatea vizuală a partidului.

Art. 3 (1) Liga pentru Unificarea Patrioților își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției României, ale Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările și completările aduse prin Legea 114/2015, precum și ale prezentului Statut.

 • LUP urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele naționale, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutine, potrivit legii.
 • LUP militează pentru respectarea suveranității naționale, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale. LUP nu se afiliază la organizații din străinătate care nu respectă aceste valori.
 • LUP acționează consecvent pentru respectarea și promovarea pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității, a integrității și independenței României. Nu sunt tolerate, sub nicio formă, în rândul membrilor săi, următoarele acte interzise de lege:
 1. defăimarea țării și a națiunii;
 2. îndemnul la război de agresiune;
 3. îndemnul la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă;
 4. incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică;
 5. manifestările obscene, contrare bunelor maniere.
  • Este interzisă membrilor LUP apartenența la asociații cu caracter secret sau desfășurarea unor activități specifice acestora.
  • În cadrul LUP este interzisă organizarea și desfășurarea activităților cu caracter militar sau paramilitar, precum și a altor activități interzise de lege.

Art. 4 (1) Sediul central LUP este în Str. Mărgeanului nr. 36, Sector 5, București, CP 051051.

(2) Adresa sediului central poate fi schimbată prin decizie a Biroului Executiv Național – BEN.

Art. 5 Imnul partidului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Național – CN și devine, prin muzica și versurile sale, un factor mobilizator important, cu valențe emoționale, care transmite mesaje patriotice și dorința de împlinire a unor idealuri sociale și naționale.

Art. 6. Acronimele utilizate în prezentul Statut sunt prezentate în anexa 1.

Vezi aici Statutul LUP

Descarcă Documentul Atașat

Conectează-te cu Noi

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate